Night Owl

Quiet-06-Raisin

Night Owl

Quiet-06-Raisin
ดาวน์โหลดเอกสารนี้
 • แบรนด์
 • Bru
 • การใช้งาน
 • ผ้าม่าน
 • ลักษณะ
 • ผ้าลดแสง
 • สี
 • โทนม่วง
 • ดีไซน์
 • ไม่มีลวดลาย
 • ส่วนประกอบ
 • 100% Polyester
 • ความทนทาน Martindale
 • 60,000
 • ความทนทาน Wyzenbeek
 • 45,000
 • ระยะห่างของลายผ้า
 • V:plain H: plain
 • หน้ากว้าง
 • 141.00
 • น้ำหนัก
 • 249
 • ระดับการป้องกันสีตก
 • 5
 • BS 5867 part 2 type B
 • No
 • NFPA 701
 • Yes
 • มาตรฐาน CAL 117
 • Yes