Newmoon

Newmoon-19-Rattan

Newmoon

Newmoon-19-Rattan
ดาวน์โหลดเอกสารนี้
 • แบรนด์
 • Bru
 • การใช้งาน
 • ผ้าม่าน
 • ลักษณะ
 • ผ้าลดแสง
 • สี
 • โทนธรรมชาติ
 • ดีไซน์
 • ไม่มีลวดลาย
 • ส่วนประกอบ
 • 100% Polyester inherent FR
 • ความทนทาน Martindale
 • 14000
 • ความทนทาน Wyzenbeek
 • 5,000
 • ระยะห่างของลายผ้า
 • V:plain H: plain
 • หน้ากว้าง
 • 151.00
 • น้ำหนัก
 • 254
 • ระดับการป้องกันสีตก
 • 5-6
 • M1 France
 • Yes
 • B1 Germany
 • Yes
 • BS 5867 part 2 type B
 • Yes
 • EN 13773
 • Yes
 • NFPA 701
 • Yes
 • มาตรฐาน NFPA 260
 • Yes
 • มาตรฐาน BS 5852 source 0
 • Yes
 • มาตรฐาน CAL 117
 • Yes