Lombardia

Hush-19-Caramel

Lombardia

Hush-19-Caramel
ดาวน์โหลดเอกสารนี้
 • แบรนด์
 • Bru
 • การใช้งาน
 • Drapery
 • ลักษณะ
 • Jacquard
 • สี
 • Natural
 • ดีไซน์
 • Graphical / Abstract
 • ส่วนประกอบ
 • 100% Polyester
 • ความทนทาน Martindale
 • 12,000
 • ความทนทาน Wyzenbeek
 • 20000
 • ระยะห่างของลายผ้า
 • V: 69 cm H: 28.2 cm
 • หน้ากว้าง
 • 141.00
 • น้ำหนัก
 • 169
 • ระดับการป้องกันสีตก
 • 4-5
 • NFPA 701
 • Yes