Lin

Lin-10-Fossil

Lin

Lin-10-Fossil
ดาวน์โหลดเอกสารนี้
 • แบรนด์
 • Bru
 • การใช้งาน
 • ผ้าม่าน
 • ลักษณะ
 • ผ้าทอพื้นฐาน
 • สี
 • 0000000004
 • ดีไซน์
 • ไม่มีลวดลาย
 • ส่วนประกอบ
 • 100% Linen
 • ความทนทาน Martindale
 • 20,000
 • ความทนทาน Wyzenbeek
 • 15,000
 • ระยะห่างของลายผ้า
 • V:plain H: plain
 • หน้ากว้าง
 • 142.00
 • น้ำหนัก
 • 260
 • ระดับการป้องกันสีตก
 • 4