Liberate

Liberate-13-Grape

Liberate

Liberate-13-Grape
ดาวน์โหลดเอกสารนี้
 • แบรนด์
 • FR-One
 • การใช้งาน
 • Multi-purpose, Drapery, Upholstery
 • ลักษณะ
 • ผ้าทอพื้นฐาน
 • สี
 • Purple
 • ดีไซน์
 • ไม่มีลวดลาย
 • ส่วนประกอบ
 • 100% Polyester inherent FR
 • ความทนทาน Martindale
 • 50,000
 • ความทนทาน Wyzenbeek
 • 50,000
 • ระยะห่างของลายผ้า
 • V:Plain H: Plain
 • หน้ากว้าง
 • 138.00
 • น้ำหนัก
 • 330
 • ระดับการป้องกันสีตก
 • 6
 • M1 France
 • Yes
 • B1 Germany
 • Yes
 • BS 5867 part 2 type B
 • Yes
 • EN 13773
 • Yes
 • NFPA 701
 • Yes
 • มาตรฐาน NFPA 260
 • Yes
 • IMO A652 part 8
 • Yes
 • CAL 19
 • Yes
 • มาตรฐาน CAL 117
 • Yes