Junglio

Hathi-01-Linden

Junglio

Hathi-01-Linden
ดาวน์โหลดเอกสารนี้
 • แบรนด์
 • Bru
 • การใช้งาน
 • Multi-purpose, Drapery, Upholstery
 • ลักษณะ
 • Print
 • สี
 • Duckegg / Aqua, Green
 • ดีไซน์
 • Leaves
 • ส่วนประกอบ
 • 100% Cotton
 • ความทนทาน Martindale
 • 18,000
 • ความทนทาน Wyzenbeek
 • 90000
 • ระยะห่างของลายผ้า
 • V:33.50 cm H: 68.50 cm
 • หน้ากว้าง
 • 138.00
 • น้ำหนัก
 • 280
 • ระดับการป้องกันสีตก
 • 6
 • มาตรฐาน NFPA 260
 • Yes
 • มาตรฐาน BS 5852 source 0
 • Yes
 • มาตรฐาน CAL 117
 • No