Imagination

Imagination-16-Duckegg

Imagination

Imagination-16-Duckegg
ดาวน์โหลดเอกสารนี้
 • แบรนด์
 • Bru
 • การใช้งาน
 • ผ้าม่าน
 • ลักษณะ
 • ผ้ามี Texture ในตัว
 • สี
 • โทนฟ้าอมเขียว
 • ดีไซน์
 • ไม่มีลวดลาย
 • ส่วนประกอบ
 • 100% Polyester
 • ความทนทาน Martindale
 • 8000
 • ความทนทาน Wyzenbeek
 • 20,000
 • ระยะห่างของลายผ้า
 • V:plain H: plain
 • หน้ากว้าง
 • 140.00
 • น้ำหนัก
 • 153
 • ระดับการป้องกันสีตก
 • 6
 • NFPA 701
 • Yes