Imagination

Imagination-15-Mosaic

Imagination

Imagination-15-Mosaic
ดาวน์โหลดเอกสารนี้
 • แบรนด์
 • Bru
 • การใช้งาน
 • ผ้าม่าน
 • ลักษณะ
 • ผ้ามี Texture ในตัว
 • สี
 • 0000000013, 0000000012
 • ดีไซน์
 • ไม่มีลวดลาย
 • ความทนทาน Wyzenbeek
 • 20,000
 • ระยะห่างของลายผ้า
 • V:plain H: plain
 • หน้ากว้าง
 • 140.00
 • น้ำหนัก
 • 153