Illusion

Deception-04-Earth

Illusion

Deception-04-Earth
ดาวน์โหลดเอกสารนี้
 • การใช้งาน
 • Drapery
 • ลักษณะ
 • Sheer
 • สี
 • Brown
 • ดีไซน์
 • Plain
 • ส่วนประกอบ
 • 100% Polyester
 • ระยะห่างของลายผ้า
 • plain
 • หน้ากว้าง
 • 297.00
 • น้ำหนัก
 • 66
 • ระดับการป้องกันสีตก
 • 5-6
 • BS 5867 part 2 type B
 • Yes
 • NFPA 701
 • Yes