Herald

Herald-02-Gravel

Herald

Herald-02-Gravel
ดาวน์โหลดเอกสารนี้
 • แบรนด์
 • Bru
 • การใช้งาน
 • Multi-purpose, Drapery, Upholstery
 • ลักษณะ
 • ผ้ามี Texture ในตัว
 • สี
 • Brown
 • ดีไซน์
 • ไม่มีลวดลาย
 • ส่วนประกอบ
 • 100% Polyester
 • ความทนทาน Martindale
 • 100,000
 • ความทนทาน Wyzenbeek
 • 45,000
 • ระยะห่างของลายผ้า
 • plain
 • หน้ากว้าง
 • 144.00
 • น้ำหนัก
 • 285
 • ระดับการป้องกันสีตก
 • 4-5
 • NFPA 701
 • Yes
 • มาตรฐาน NFPA 260
 • Yes
 • มาตรฐาน BS 5852 source 0
 • Yes
 • มาตรฐาน CAL 117
 • Yes