Headline

Caption-02-Flint

Headline

Caption-02-Flint
ดาวน์โหลดเอกสารนี้
 • การใช้งาน
 • ผ้าม่าน
 • ลักษณะ
 • ผ้าทอพื้นฐาน
 • สี
 • โทนธรรมชาติ
 • ดีไซน์
 • ไม่มีลวดลาย
 • ส่วนประกอบ
 • 100% Polyester
 • ความทนทาน Martindale
 • 100000
 • ความทนทาน Wyzenbeek
 • 10,000
 • ระยะห่างของลายผ้า
 • V:plain H: plain
 • หน้ากว้าง
 • 300.00
 • น้ำหนัก
 • 193
 • ระดับการป้องกันสีตก
 • 4-5
 • NFPA 701
 • Yes