Fiesta

Fiesta-10-Jungle

Fiesta

Fiesta-10-Jungle
ดาวน์โหลดเอกสารนี้
 • แบรนด์
 • FibreGuard
 • การใช้งาน
 • ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์
 • ลักษณะ
 • ผ้ามี Texture ในตัว
 • สี
 • 0000000015
 • ดีไซน์
 • ไม่มีลวดลาย
 • ความทนทาน Wyzenbeek
 • 40,000
 • ระยะห่างของลายผ้า
 • V:Plain H: Plain
 • หน้ากว้าง
 • 140.00
 • น้ำหนัก
 • 427