Eclipse

Celestial-07-Reef

Eclipse

Celestial-07-Reef
ดาวน์โหลดเอกสารนี้
 • การใช้งาน
 • ผ้าม่าน
 • ลักษณะ
 • ผ้าลดแสง
 • สี
 • โทนฟ้าอมเขียว
 • ดีไซน์
 • ไม่มีลวดลาย
 • ส่วนประกอบ
 • 100% Polyester
 • ความทนทาน Martindale
 • 40000
 • ความทนทาน Wyzenbeek
 • 65,000
 • ระยะห่างของลายผ้า
 • V:Plain H: Plain
 • หน้ากว้าง
 • 300.00
 • น้ำหนัก
 • 345
 • ระดับการป้องกันสีตก
 • 4
 • NFPA 701
 • Yes
 • มาตรฐาน CAL 117
 • Yes