Divinity

Jupiter-19-Denim

Divinity

Jupiter-19-Denim
ดาวน์โหลดเอกสารนี้
 • แบรนด์
 • Acacia
 • การใช้งาน
 • Drapery
 • ลักษณะ
 • Texture
 • สี
 • Blue
 • ดีไซน์
 • Plain
 • ส่วนประกอบ
 • 100% Polyester
 • ความทนทาน Martindale
 • 45,000
 • ความทนทาน Wyzenbeek
 • 30000
 • ระยะห่างของลายผ้า
 • V:plain H: plain
 • หน้ากว้าง
 • 300
 • น้ำหนัก
 • 191
 • ระดับการป้องกันสีตก
 • 4-5
 • NFPA 701
 • Yes
 • มาตรฐาน NFPA 260
 • Yes
 • มาตรฐาน CAL 117
 • Yes