Desertia

Desertia-05-Onyx

Desertia

Desertia-05-Onyx
ดาวน์โหลดเอกสารนี้
 • แบรนด์
 • Acacia Prestige
 • การใช้งาน
 • Multi-purpose, Drapery, Upholstery
 • ลักษณะ
 • Texture
 • สี
 • Grey
 • ดีไซน์
 • Plain
 • ส่วนประกอบ
 • 93% Polyester, 7% Linen
 • ความทนทาน Martindale
 • 30,000
 • ความทนทาน Wyzenbeek
 • 150000
 • ระยะห่างของลายผ้า
 • V:plain H: plain
 • หน้ากว้าง
 • 138
 • น้ำหนัก
 • 359
 • ระดับการป้องกันสีตก
 • 5
 • มาตรฐาน NFPA 260
 • Yes
 • มาตรฐาน BS 5852 source 0
 • Yes
 • มาตรฐาน CAL 117
 • Yes