Casual

Casual-22-Abyss

Casual

Casual-22-Abyss
ดาวน์โหลดเอกสารนี้
 • แบรนด์
 • FibreGuard
 • การใช้งาน
 • Multi-purpose, Drapery, Upholstery
 • ลักษณะ
 • Texture
 • สี
 • Green
 • ดีไซน์
 • Plain
 • ส่วนประกอบ
 • 78% Polyester, 22% Cotton
 • ความทนทาน Martindale
 • 100,000
 • ความทนทาน Wyzenbeek
 • 195000
 • ระยะห่างของลายผ้า
 • V:Plain H: Plain
 • หน้ากว้าง
 • 138.00
 • น้ำหนัก
 • 453
 • ระดับการป้องกันสีตก
 • 5-6
 • มาตรฐาน NFPA 260
 • Yes
 • มาตรฐาน BS 5852 source 0
 • Yes
 • มาตรฐาน CAL 117
 • Yes