Burano

Burano-11-Sand

Burano

Burano-11-Sand
ดาวน์โหลดเอกสารนี้
 • แบรนด์
 • Acacia
 • การใช้งาน
 • Multi-purpose, Drapery, Upholstery
 • ลักษณะ
 • Texture
 • สี
 • White / Ecru
 • ดีไซน์
 • Plain
 • ส่วนประกอบ
 • 100% Polyester
 • ความทนทาน Martindale
 • 100,000
 • ความทนทาน Wyzenbeek
 • 185000
 • ระยะห่างของลายผ้า
 • plain
 • หน้ากว้าง
 • 141
 • น้ำหนัก
 • 437
 • ระดับการป้องกันสีตก
 • 6
 • BS 5867 part 2 type B
 • Yes
 • NFPA 701
 • Yes
 • มาตรฐาน NFPA 260
 • Yes
 • มาตรฐาน BS 5852 source 0
 • Yes
 • มาตรฐาน CAL 117
 • Yes