Apero

Digestif-05-Spa

Apero

Digestif-05-Spa
ดาวน์โหลดเอกสารนี้
 • แบรนด์
 • Fabric Library
 • การใช้งาน
 • ผ้าม่าน
 • ลักษณะ
 • ผ้าทอลาย
 • สี
 • โทนน้ำเงิน
 • ดีไซน์
 • ลายร่วมสมัย
 • ส่วนประกอบ
 • 53% Polyester, 47% Cotton
 • ความทนทาน Martindale
 • 10,000
 • ความทนทาน Wyzenbeek
 • 6,000
 • ระยะห่างของลายผ้า
 • V:23.20 cm H: 17.30 cm
 • หน้ากว้าง
 • 139.00
 • น้ำหนัก
 • 242
 • ระดับการป้องกันสีตก
 • 4