ANTICA-FLE

Antica-FLE-LIQUORICE 06

ANTICA-FLE

Antica-FLE-LIQUORICE 06
ดาวน์โหลดเอกสารนี้
  • แบรนด์
  • Acacia
  • ลักษณะ
  • ผ้าทึบแสง
  • ดีไซน์
  • ไม่มีลวดลาย
  • ส่วนประกอบ
  • 100% Polyester
  • ระยะห่างของลายผ้า
  • V:plain H: plain
  • หน้ากว้าง
  • 137.00
  • น้ำหนัก
  • 326