Academy

Advance-09-Chinchilla

Academy

Advance-09-Chinchilla
ดาวน์โหลดเอกสารนี้
 • แบรนด์
 • Bru
 • การใช้งาน
 • Multi-purpose, Drapery, Upholstery
 • ลักษณะ
 • ผ้าทอพื้นฐาน
 • สี
 • 0000000003
 • ดีไซน์
 • ลายทาง
 • ความทนทาน Wyzenbeek
 • 70,000
 • ระยะห่างของลายผ้า
 • V: stripe H: 20.3 cm
 • หน้ากว้าง
 • 142.00
 • น้ำหนัก
 • 200