Absolute

Absolute-07-Hazel

Absolute

Absolute-07-Hazel
ดาวน์โหลดเอกสารนี้
 • แบรนด์
 • Fabric Library
 • การใช้งาน
 • ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์
 • ลักษณะ
 • ผ้าทอพื้นฐาน
 • สี
 • 0000000004
 • ดีไซน์
 • ไม่มีลวดลาย
 • ความทนทาน Wyzenbeek
 • 40,000
 • ระยะห่างของลายผ้า
 • V:plain H: plain
 • หน้ากว้าง
 • 143.00
 • น้ำหนัก
 • 365