Absolute

Absolute-04-Shadow

Absolute

Absolute-04-Shadow
ดาวน์โหลดเอกสารนี้
 • แบรนด์
 • Fabric Library
 • การใช้งาน
 • ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์
 • ลักษณะ
 • ผ้าทอพื้นฐาน
 • สี
 • โทนเทา
 • ดีไซน์
 • ไม่มีลวดลาย
 • ส่วนประกอบ
 • 100% Polyester
 • ความทนทาน Martindale
 • 20000
 • ความทนทาน Wyzenbeek
 • 40,000
 • ระยะห่างของลายผ้า
 • V:plain H: plain
 • หน้ากว้าง
 • 143.00
 • น้ำหนัก
 • 365
 • ระดับการป้องกันสีตก
 • 5
 • มาตรฐาน NFPA 260
 • Yes
 • มาตรฐาน BS 5852 source 0
 • Yes
 • มาตรฐาน BS 5852 source 1
 • Yes
 • BS 5852 source 1 comment
 • Yes, with FR coating
 • มาตรฐาน CAL 117
 • Yes