เกี่ยวกับ ACACIA

Acacia Fabrics ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2537 เป็นที่รู้จักทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในฐานะผู้จัดจำหน่ายชั้นนำของผ้าและสิ่งทอสไตล์ยุโรป หลายปีที่ผ่านมา แบรนด์เนมผ้าและสิ่งทอที่ใช้ในการตกแต่งบ้านของเราได้เติบโตขึ้น ทีมงานซึ่งทำงานด้วยกันในปัจจุบันยังคงเป็นทีมงานเดิมจากปี 2537

สำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศมาเลเซีย เรามีสำนักงานส่วนภูมิภาคและคลังสินค้าในประเทศสิงค์โปร์ ไทย และเวียดนาม Acacia Fabrics ดูแล 3 แบรนด์ที่มีชื่อเสียงขององค์กร (Acacia, Acacia Prestige) และจัดจำหน่ายอีก 2 แบรนด์เนม (FR-One และ UV Pro)

เพื่อเป็นการจัดเตรียมให้กับกลุ่มคนกลาง เรามี Fabric Library ซึ่งมีแหล่งที่มาจากหลากหลายประเทศในเอเชีย ด้วยตัวแทนจำหน่ายทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ด้วยแบรนด์ หุ้นส่วน ลูกค้า และผู้จัดจำหน่ายของ Acacia เราได้พัฒนาขึ้นไปสู่การเป็นผู้นำของเอเชียในการนำเข้าผ้าและสิ่งทอ และเป็นคำตอบของไลฟ์สไตล์

เราเป็นใคร 

Acacia Fabrics เป็นสถานที่ซึ่งผู้คนเต็มไปด้วยความหลงใหล สนุกสนาน และแรงบันดาลใจ เราเป็นกลุ่มปัจเจกบุคคลซึ่งพยายามเป็นกลุ่มและบุคคลที่ดีที่สุดอย่างต่อเนื่อง

จิตวิญญาณเดียวกันที่อยู่ภายในแบรนด์ของเรากำหนดว่าเราเป็นใคร

P3050297

วิสัยทัศน์ของเรา 

วิสัยทัศน์ของเราในฐานะบริษัทระดับโลก ก็คือการเป็นผู้นำของโลกในทุกสิ่งที่เราทำ ภารกิจของเราคือการผลิตผ้าและสิ่งทอที่ทันสมัยและให้บริการลูกค้าด้วยความเอาใจใส่

สร้างสภาวะผู้นำ ฝึกอบรบด้านทักษะในสถานที่ทำงานของเรา พัฒนาชีวิตลูกจ้างของเราโดยสนับสนุนให้มีงานที่มั่นคง/มีชีวิตที่สมดุลย์ สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งท่ามกลางหลากหลายสิ่งหลากหลายอย่างที่เราต้องการทำให้บรรลุผลสำเร็จและได้พัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่อง

Acacia Fabrics ให้การส่งเสริมนวัตกรรมและวัฒนธรรมซึ่งแสดงออกผ่านผ้าและสิ่งทอ ลูกค้าของเรามีความหลงไหนในศิลปะ สีสัน การออกแบบลวดลาย เนื้อผ้า และเราก็เช่นกัน

เป้าหมายของเราคือการส่งเสริมการเจริญเติบโตของผู้เล่นในอุตสาหกรรมโดยการเชิญให้เข้ามาในบริษัทของเราเพื่อได้รับประสบการณ์ในอุตสาหกรรมและการถ่ายโอนความรู้

เรามีความตั้งใจและยืนหยัดมากขึ้นด้วยการตัดสินใจในการเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม (social influences) เพื่อก้าวออกจากพื้นที่อันสะดวกสะบายของเราและส่งผลกระทบที่ดีและยังยืนไม่ว่าจะเป็นที่ไหน

สิ่งสำคัญที่เราต้องการบอกกล่าวก็คือ เราพยายามสร้างการคุณค่าร่วมกันอย่างต่อเนื่องในฐานะแกนหลักของความยั่งยืน (sustainability) และความรับผิดชอบต่อสังคม

โอกาสทางธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ 

Acacia Fabrics ให้การส่งเสริมนวัตกรรมและวัฒนธรรมซึ่งแสดงออกผ่านผ้าและสิ่งทอ ลูกค้าของเรามีความหลงไหนในศิลปะ สีสัน การออกแบบลวดลาย เนื้อผ้า และเราก็เช่นกัน

เราเป็นบริษัทที่นำด้วยความสร้างสรรค์ ด้วยการสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าผ่านทางการเลือกสรรผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม

โดยการได้รับแรงบันดาลใจจากผู้นำของพวกเขา ผู้คนที่ Acacia Fabrics ทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีชีวิตชีวา (Dynamic Environment) ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับแบรนด์ของเรา แผนธุรกิจของเรา (business model) และแรงจูงใจของเรา เป็นความสำคัญอันดับแรกและเป็นแรงขับเคลื่อน 

ความรู้สึกในการเป็นส่วนหนึ่งทำให้เราสามารถเจริญเติบโตไปด้วยกัน เรามีความเชื่ออย่างแรงกล้าว่าแบรนด์ของเราและตัวเราเองสามารถก้าวไปได้ไกลมากขึ้น

เนื่องจากอำนาจในการขายของเรามีการเติบโตขึ้นตลอดเวลา เราตระหนักว่าการสร้างธุรกิจของตัวเองเป็นหนทางแห่งความพึงพอใจในการทำงานและเป็นแรงขับเคลื่อนสำหรับวิถีชีวิตที่มีความสมดุล

ความสำเร็จของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา และคุณจะไม่เดินเพียงลำพังกับ Acacia Fabrics กลุ่มคนที่สนุกสนาน สร้างสรรค์ และส่งเสริม จะอยู่เคียงข้างคุณเสมอ